Institut for Hverdagsteknologi Logo
Institut for Hverdagsteknologi

1.500 m2 test- og udviklingsmiljø beliggende centralt i Odense. I Institut for Hverdagsteknologi kan man opbygge en simuleret virkelighed, hvor man kan teste arbejdsgange, serviceleverancer og fysiske produkter. Hvad enten man er en kommune eller en privat virksomhed, f.eks. leverandør af velfærdsteknologi.

Institut for Hverdagsteknologi huser Krydsfeltet. Et 800m2 stort eksperimentarium bygget op som et simuleret institution- og privat-borgerhjem, hvor kommuners faglige medarbejdere kan få inspiration, udvikling debat og ny viden om velfærdsteknologi og rehabilitering.

Læs mere om Krydsfeltet

Instituttet huser også Zonen, et 600m2 procesrum, hvor man kan teste arbejdsgange, serviceleverancer og fysiske produkter. Hvad enten man er en kommune eller en privat virksomhed. Zonen har f.eks. dannet rammerne omkring en prototypetest af 12 nye rehabiliteringsforløb, hvor 137 medarbejdere og ca. 30 borgere og borgerfiguranter deltog i 3 X 3 arbejdsdage og en finaledag.

Læs mere om Zonen

Udover Krydsfeltet og Zonen huser Institut for Hverdagsteknologi også en biograf og foredragssal, to kantiner, toiletfaciliteter og gode parkeringsforhold.

Andre eksempler på aktiviteter i instituttet er:

  • • Udviklingsworkshops med leverandører, der ønsker at teste ideer eller prototyper til nye teknologier
  • • En øvebane for borgere, der skal lære at køre sikkert i deres nye eldrevne kørestol (undervisning ved terapeuter)
  • • En-til-en prototype på fremtidens bolig i et plejecenter, hvor teknologi bliver tænkt ind fra starten – med udarbejdelse af Businesscase, der viser muligt provenu
  • • Prototype på fremtidens baderum
  • • Inspirationsseminarer/events, hvor man, enten som kommune eller leverandør (eller i et samspil), kan komme og få inspiration til forskellige temaer inden for velfærdsteknologi

Kontakt

Peter Julius

Peter Julius

Partner & Seniorkonsulent

peter@publicintelligence.dk

+45 3070 8593