Slide background

Teknologi i Hverdagen

Sammen med Billund Kommune har vi udviklet ”Teknologi i Hverdagen”, et fungerende Living Lab på Billund Plejecenter.

Læs mere
Slide background

Afdækning af kliniske behov i kommuner

Welfare Tech er en af parterne, der indgår i projektet Patient@home, og en af Welfare Techs opgaver i projektet er at udvikle en række nye teknologiske produkter, der kan understøtte, at patienten kan blive hjemme i stedet for at komme på hospitalet.

Læs mere
Slide background

TEKNOLOGI TIL LEJLIGHEDEN

Vi synes selv, den er en af Danmarks bedste og hyggeligste
udstillings- og demonstrationslejlighed for velfærdsteknologi.

Læs mere
Slide background

Institut for Hverdagsteknologi

Prøv for eksempel vores træningslejr for velfærdsteknologi.
Kom og byg fremtidens baderum.
Test en ny arbejdsgang eller en ny teknologi.
Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser
– vi har 3.000 m2 med muligheder for stort og småt.

Læs mere
Slide background

En helt ny måde at teste på

Sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har vi gennemført en prototype-test af forvaltningens prototype på 12 nye rehabiliterende forløb. Testen var tilrettelagt som 3 x 3 arbejdsdage fordelt over ca. et halvt år og involverede ca. 100 medarbejdere og ledere fra forvaltningen og ca. 30 borgere fra forvaltningens målgruppe. Vi havde opbygget et simuleret miljø i vores Institut for Hverdagsteknologi, hvor medarbejderne arbejdede med aktuelle borgersager og borgere, mens de testede, hvordan de nye forløb fungerer i praksis. Testen dannede udgangspunkt for, at forvaltningen i sensommeren 2014 omlagde hele organisationen til den nye praksis.

Læs mere
Slide background

Et særligt samarbejde

Et banebrydende, radikalt anderledes og tillidsbaseret OPI. Sådan tænker vi om vores toårige samarbejde med Ældre- og handicapforvaltningen i Odense Kommune. Sammen satte vi en bunsenbrænder under innovation og succesfuld implementering af velfærdsteknologi i forvaltningen. Tak til adm. direktør Helene Bækmark og alle de fantastiske medarbejdere, ledere, konsulenter og specialister, vi har mødt undervejs for et helt særligt og unikt samarbejde.

Læs mere

Public Intelligence er et konsulentfirma, der arbejder med velfærdsudvikling med fokus på velfærdsteknologi og rehabilitering. Vi arbejder i feltet mellem offentlig og privat sektor

Vores kunder er, på den ene side, kommuner, som vi understøtter i deres arbejde med velfærdsinnovation især inden for rehabilitering og velfærdsteknologi, men også mere generelt. Og på den anden side private virksomheder, der udvikler og leverer velfærdsteknologi. Vi har en unik viden om kommunernes strategiske fokusområder, og vi kender markedet for velfærdsteknologi rigtigt godt.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Få gode tilbud og nyheder, før alle andre

Intast venlist dit navn

Rådgivning for kommuner

Vores rådgivning målrettet kommunerne understøtter velfærdsinnovation fra strategi og målsætning til ide-udvikling, test og implementering.

Strategi & Målsætning

Sammen sætter vi retning på velfærdsinnovationen i din kommune

Ide-udvikling

Analoge og digitale ide-udviklingsprocesser

Test

Vi tester, tæt på praksis, inden det nye implementeres

Implementering

Tæt samarbejde med driften baner vejen for vellykket implementering

Rådgivning for leverandører af velfærdsteknologi

Vores rådgivning målrettet leverandørerne af velfærdsteknologi understøtter strategi, markedsføring, salg og implementering.

Strategi

Sammen kan vi løse dine strategiske udfordringer og geare din organisation til at levere

Markedsføring & Salg

Vi kender det offentlige marked og hjælper med at identificere og løse dine marketingstrategiske udfordringer

Brugertest

Vi tester dit produkt i målgruppen og skaber værdifulde indsigter

Implementering

Sammen kan vi planlægge og gennemføre succesfuld implementering af dine produkter i kommunerne

Koncepter

Igennem årene har vi udviklet en række koncepter, der understøtter vores konsulentarbejde i kommuner og hos leverandører af velfærdsteknologi.


Koncepterne er et udtryk for, at vi har set et behov for at skabe nogle anderledes rum (fysiske og digitale) for vores og vores kunders arbejde med velfærdsinnovation. Og for at skabe nogle stærke netværk af mennesker, der kan bidrage med deres ideer, viden og erfaring i vores forskellige projekter og processer.


Fælles for alle koncepterne er, at de er relevante for både vores kunder på kommunesiden og på leverandørsiden. Og ofte er de også mødesteder – altså der, hvor kommune og privat virksomhed mødes og samarbejder om velfærdsinnovation.

Vores kompetencer

Vores konsulenter har kompetencer inden for et bredt felt. Fælles for os alle er evnen til at designe og gennemføre gode processer fra strategi til implementering af f.eks. nye arbejdsgange, nye services og ny teknologi.


Vores faglige baggrunde er forskellige og vi har både købmænd og humanister. Hårde projektledere og gode kommunikatører. Servicedesignere og velfærdsteknologieksperter. Folk med sundhedsfaglige baggrunden inden for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Og dem, der er gode til at regne en businesscase og måle effekter.